EIS CI99A.5.3.5.1 

Digitālas informācijas apstrādes sistēmas komplekts skolēnu darba vietām ar sensoriem un centrālā mezgla bezvadu pieslēguma un centrālās multifunkcionālās iekārtas risinājumu (DIAS-S) Pamata ir komplekts, kas pilnīgi savietojams ar pasūtītāja rīcībā esošajiem Digitālas informācijas apstrādes sistēmas komplektiem kabinetos, kuru mērķis ir nodrošināt moderno tehnoloģiju atbalstu dabaszinātņu un matemātikas stundās atbilstoši vispārējās vidējās izglītības standartam (saderīgs ar Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.1.aktivitātes "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana" projekta ietvaros iegādātās Digitālas informācijas apstrādes sistēmām skolotājam).

Komplektā iekļautās iekārtas un programmatūra būs pilnībā savietojamas un pildīs visu ( CI99A.5.3.5.1 ) tehniskajā specifikācijā uzskaitīto funkcionalitāti – gan katrai iekārtai atsevišķi, gan komplektam kopumā.

DIAS-S

Digitālas informācijas apstrādes sistēmas komplekts 16 skolēnu darba vietām ar sensoriem un centrālā mezgla bezvadu pieslēguma un centrālās multifunkcionālās iekārtas risinājumu (DIAS-S) veidojas no daudzu ražotāju iekārtām, risinājumiem un ierīcēm.

Pamata komplekta bāzē ietilps:

- 16 vienību Datu apstrādes terminālu - datu uzkrājēju vadības staciju komplekts uz HP Stream 11 Pro Gx PC bāzes ;
 - Maršrutētājs ar bezvadu pieslēguma nodrošinājumu visiem datu apstrādes termināliem un citiem  klientiem, piemēram, skolotāja datu apstrādes terminālam, nodrošinot vismaz 2 tīkla vārdus (SSID), no kuriem viens redzams, otrs slēpts; Wireless LAN (802.11 n); vismaz 4 Ethernet LAN porti - Interneta pieslēgumam, centrālās multifunkcionālās iekārtas, tieša klienta, piemēram, skolotāja datu apstrādes termināla, pieslēgšanai un rezervei;
 - Mobilā risinājuma komplekts uz Gratnells risinājums komplektā ar Storage Trolleys iekārtām, nodrošina:
* Visu iekārtu komplekta ērtu un drošu pārvietošanu starp klasēm un uzglabāšanu specializētās palīgtelpās;
* Metāla statnes uz ritentiņiem: Datu uzkrājēja un sensoru izvietošanu no statnes izņemamos glabāšanas nodalījumos – atsevišķi datu uzkrājēji un sensori, kas ir komplektēti pa sensoru veidiem; nodalījumi būs nosegti ar stingi stiprināmu vāku, kas pasargā iekārtas no izkrišanas no nodalījuma, pārvietojot arī vertikālā stāvoklī, un samazina iespēju iekārtām piekļūt putekļiem un mitrumam;
* Datu apstrādes terminālu izvietošanu no statnes izņemamos glabāšanas nodalījumos – pa vienam nodalījumam katrai darba vietai. Nodalījumi būs nosegti ar stingi stiprināmu vāku, kas pasargā iekārtas no izkrišanas no nodalījuma, pārvietojot arī vertikālā stāvoklī, un samazina iespēju iekārtām piekļūt putekļiem un mitrumam;
* Atbilstoša izmēra atsevišķu nodalījumu barošanas blokiem un kabeļiem. Nodalījums būs nosegts ar stingi stiprināmu vāku, kas pasargā iekārtas no izkrišanas no nodalījuma, pārvietojot arī vertikālā stāvoklī, un samazina iespēju iekārtām piekļūt putekļiem un mitrumam;
* Statnes būs aprīkotas ar darba virsmu, uz kuras tiks izvietoti brīvi pieejami un funkcionāli centrālais bezvadu mezgls un centrālā multifunkcionālā iekārta. Iekārtas izvietotas tā, lai pārvietojot (stumjot/nesot), risinājums nodrošinātu iekārtu fiksāciju (nenoslīdēšanu/neizkrišanu).
  - Centrālā multifunkcionālā iekārta uz HP OfficeJet Pro 8720 bāzes nodrošinās:
* Izdrukas no datu apstrādes termināliem u.c. klientiem, piemēram, skolotāja datu apstrādes termināla;
* Skanēšanas funkcija no klienta, piemēram, skolotāja datu apstrādes termināla, tiešsaistes režīmā izmantojot bezvadu pieslēgumu izveidojot PDF (Portable Document Format) formāta dokumentus;
* Nodrošina melnbaltas un krāsu izdrukas, krāsu kopēšanu, krāsu skanēšanu A4 formātā;
* izdruku vismaz 15 lappuses minūtē;
* USB ports, Ethernet ports vai Wireless LAN;
  - 16 vienības Datu uzkrājēju frontāliem laboratorijas darbiem ar programmatūru komplektu uz Data Harvest modelis EasySense V-Log8 ar datorprogammu EasySense Software bāzes;
  - 16 vienības Temperatūras sensoru uz Data Harvest SmartQ 3100 bāzes;
 - 16 vienības Spiediena sensoru uz Data Harvest SmartQ 3142 ar piederumu komplektu Data Harvest 3138 bāzes;
  - 16 vienības Gaismas vārtu sensoru uz  Data Harvest SmartQ 3250 bāzes;
  - 16 vienības Spēka sensoru uz Data Harvest SmartQ 3143 bāzes;
  - 16 vienības Sprieguma sensoru uz Data Harvest SmartQ 3160 bāzes;
  - 16 vienības Strāvas stipruma sensoru uz Data Harvest SmartQ 3167 bāzes.

Papildīpašība Nr.1. Sistēmas iekārtu garantijas pagarinājumi:
līdz 24, 36, 48 vai 60 mēnešiem;

Papildīpašība Nr.2. Skolēna papildus komplekts frontāliem laboratorijas darbiem no 8 vienībām: 

" Data Harvest modelis EasySense V-Log8 ar datorprogammu EasySense SoftwareData Harvest SmartQ 3100 ; Data Harvest SmartQ 3142 ar piederumu komplektu Data Harvest 3138Data Harvest SmartQ 3250Data Harvest SmartQ 3143Data Harvest SmartQ 3160Data Harvest SmartQ 3167 ;

Datu apstrādes terminālis, datu uzkrājēju vadības staciju komplekts 

Datu apstrādes terminālis HP ProBook 430 Gx nodrošina skolēniem datu apstrādi no datu uzkrājējiem (gan laboratorijas, gan pētnieciskajiem darbiem paredzētajiem), darbu ar teksta dokumentiem, informācijas meklēšana internetā;

Datu apstrādes terminālis būs pilnībā integrēta iekārta, kurā vienā korpusā ir visas nepieciešamās sastāvdaļas (tai skaitā tastatūra un skārienpaliktnis), būs viegli pārvietojams, ātri uzstādāms un demontējamas;

Datu apstrādes terminālis nodrošinās tikai šeit aprakstīto funkcionalitāte. 

Programmatūra Windows 10 OS, EasySense, Adobe Acrobat Reader, Chrome, Explorer, Firefox, Notepad, nodrošinās (uz darba virsmas (desktop) būs pieejamas atbilstošās ikonas, lai piekļūtu funkcionalitātei):

Datu uzkrājēju programmatūru darbību autonomā režīmā;

Iespēju nolasīt/ierakstīt datus terminālim pieslēgtā USB zibatmiņā;

Iespēju atvērt/atspoguļot PDF (Portable Document Format) formāta dokumentus;

Internet pārlūka funkcijas;

Iespēju izdrukāt uz centrālās multifunkcionālās iekārtas ar Wireless LAN vai LAN pieslēgumu;

Tiks iekļautas visas nepieciešamās programmatūras licences atbilstoši programmatūras ražotāju licencēšanas noteikumiem;

Ekrāna redzamā daļa vismaz 11” pa diagonāli;

Vismaz divi iebūvēti USB tipa porti datu uzkrājēja un zibatmiņas pieslēgšanai

Skārienpaliktnis (touch pad) un tastatūra ar QWERTY taustiņu izvietojumu

Iebūvēts Wireless LAN

Baterija - jānodrošina autonoma darbība vismaz 3 stundas

Papildus Mobilā risinājuma Gratnells komplekts, kas nodrošinās:

Visu iekārtu komplekta ērtu un drošu pārvietošanu starp klasēm un uzglabāšanu specializētās palīgtelpās;

Metāla statnes uz ritentiņiem, kas nodrošinās:

Datu uzkrājēja un sensoru izvietošanu no statnes izņemamos glabāšanas nodalījumos – atsevišķi datu uzkrājēji un sensori, kas ir komplektēti pa sensoru veidiem. Nodalījumi būs nosegti ar stingi stiprināmu vāku, kas pasargā iekārtas no izkrišanas no nodalījuma, pārvietojot arī vertikālā stāvoklī, un samazina iespēju iekārtām piekļūt putekļiem un mitrumam;

Datu apstrādes terminālu izvietošanu no statnes izņemamos glabāšanas nodalījumos – pa vienam nodalījumam katrai darba vietai. Nodalījumi būs nosegti ar stingi stiprināmu vāku, kas pasargā iekārtas no izkrišanas no nodalījuma, pārvietojot arī vertikālā stāvoklī, un samazina iespēju iekārtām piekļūt putekļiem un mitrumam.

Atbilstoša izmēra Gratnells atsevišķu nodalījumu barošanas blokiem un kabeļiem. Nodalījums būs nosegts ar stingi stiprināmu vāku, kas pasargā iekārtas no izkrišanas no nodalījuma, pārvietojot arī vertikālā stāvoklī, un samazina iespēju iekārtām piekļūt putekļiem un mitrumam. 

Papildīpašība Nr.3. Papildīpašibas Nr.2 iekārtas garantijas pagarinājumi:
līdz 24, 36, 48 vai 60 mēnešiem;

Papildīpašība Nr.4. Skolēna papildus komplekts frontāliem laboratorijas darbiem no 16 vienībām  :

" Data Harvest modelis EasySense V-Log8 ar datorprogammu EasySense SoftwareData Harvest SmartQ 3100 ; Data Harvest SmartQ 3142 ar piederumu komplektu Data Harvest 3138Data Harvest SmartQ 3250Data Harvest SmartQ 3143Data Harvest SmartQ 3160Data Harvest SmartQ 3167 ;

Datu apstrādes terminālis, datu uzkrājēju vadības staciju komplekts 

Datu apstrādes terminālis HP ProBook 430 Gx nodrošina skolēniem datu apstrādi no datu uzkrājējiem (gan laboratorijas, gan pētnieciskajiem darbiem paredzētajiem), darbu ar teksta dokumentiem, informācijas meklēšana internetā;

Datu apstrādes terminālis būs pilnībā integrēta iekārta, kurā vienā korpusā ir visas nepieciešamās sastāvdaļas (tai skaitā tastatūra un skārienpaliktnis), būs viegli pārvietojams, ātri uzstādāms un demontējamas;

Datu apstrādes terminālis nodrošinās tikai šeit aprakstīto funkcionalitāte. 

Programmatūra Windows 10 OS, EasySense, Adobe Acrobat Reader, Chrome, Explorer, Firefox, Notepad, nodrošinās (uz darba virsmas (desktop) būs pieejamas atbilstošās ikonas, lai piekļūtu funkcionalitātei):

Datu uzkrājēju programmatūru darbību autonomā režīmā;

Iespēju nolasīt/ierakstīt datus terminālim pieslēgtā USB zibatmiņā;

Iespēju atvērt/atspoguļot PDF (Portable Document Format) formāta dokumentus;

Internet pārlūka funkcijas;

Iespēju izdrukāt uz centrālās multifunkcionālās iekārtas ar Wireless LAN vai LAN pieslēgumu;

Tiks iekļautas visas nepieciešamās programmatūras licences atbilstoši programmatūras ražotāju licencēšanas noteikumiem;

Ekrāna redzamā daļa vismaz 11” pa diagonāli;

Vismaz divi iebūvēti USB tipa porti datu uzkrājēja un zibatmiņas pieslēgšanai

Skārienpaliktnis (touch pad) un tastatūra ar QWERTY taustiņu izvietojumu

Iebūvēts Wireless LAN

Baterija - jānodrošina autonoma darbība vismaz 3 stundas

Papildus Mobilā risinājuma Gratnells komplekts, kas nodrošinās:

Visu iekārtu komplekta ērtu un drošu pārvietošanu starp klasēm un uzglabāšanu specializētās palīgtelpās;

Metāla statnes uz ritentiņiem, kas nodrošinās:

Datu uzkrājēja un sensoru izvietošanu no statnes izņemamos glabāšanas nodalījumos – atsevišķi datu uzkrājēji un sensori, kas ir komplektēti pa sensoru veidiem. Nodalījumi būs nosegti ar stingi stiprināmu vāku, kas pasargā iekārtas no izkrišanas no nodalījuma, pārvietojot arī vertikālā stāvoklī, un samazina iespēju iekārtām piekļūt putekļiem un mitrumam;

Datu apstrādes terminālu izvietošanu no statnes izņemamos glabāšanas nodalījumos – pa vienam nodalījumam katrai darba vietai. Nodalījumi būs nosegti ar stingi stiprināmu vāku, kas pasargā iekārtas no izkrišanas no nodalījuma, pārvietojot arī vertikālā stāvoklī, un samazina iespēju iekārtām piekļūt putekļiem un mitrumam.

Papildīpašība Nr.5. Papildīpašības Nr.4. iekārtas garantijas pagarinājumi:

līdz 24, 36, 48 vai 60 mēnešiem;

Papildīpašība Nr.6. Ierīču komplektu dinamikā ar papildu gaismas vārtu sensoru no 8 vienībām:
 Cornelsen Experimenta 43008 komplektā ar Data Harvest SmartQ 3250;

Papildīpašība Nr.7. Papildīpašības Nr.6. iekārtas garantijas pagarinājumi:
līdz 24, 36, 48 vai 60 mēnešiem;

Papildīpašība Nr.8. Ierīču komplektu dinamikā ar papildu gaismas vārtu sensoru no 12 vienībām:
 Cornelsen Experimenta 43008 komplektā ar Data Harvest SmartQ 3250;

Papildīpašība Nr.9. Papildīpašības Nr.8. iekārtas garantijas pagarinājumi:
līdz 24, 36, 48 vai 60 mēnešiem;

Papildīpašība Nr.10. Ierīču komplektu dinamikā ar papildu gaismas vārtu sensoru no 16 vienībām:
 Cornelsen Experimenta 43008 komplektā ar Data Harvest SmartQ 3250

Papildīpašība Nr.11. Papildīpašības Nr.10. iekārtas garantijas pagarinājumi:
līdz 24, 36, 48 vai 60 mēnešiem;

Papildīpašība Nr.12. Ierīču komplektu elektrodinamikā ar universālo kontaktplati un strāvas avotu no 8 vienībām:
 Cornelsen Experimenta 23200 komplektā ar Cornelsen Experimenta 55222;

Papildīpašība Nr.13. Papildīpašības Nr.12. iekārtas garantijas pagarinājumi:
līdz 24, 36, 48 vai 60 mēnešiem;

Papildīpašība Nr.14. Ierīču komplektu elektrodinamikā ar universālo kontaktplati un strāvas avotu no 12 vienībām:
 Cornelsen Experimenta 23200 komplektā ar Cornelsen Experimenta 55222;

Papildīpašība Nr.15. Papildīpašības Nr.14. iekārtas garantijas pagarinājumi:
līdz 24, 36, 48 vai 60 mēnešiem;

Papildīpašība Nr.16. Ierīču komplektu elektrodinamikā ar universālo kontaktplati un strāvas avotu no 16 vienībām:
 Cornelsen Experimenta 23200 komplektā ar Cornelsen Experimenta 55222;

Papildīpašība Nr.17. Papildīpašības Nr.16. iekārtas garantijas pagarinājumi:
līdz 24, 36, 48 vai 60 mēnešiem;

Papildīpašība Nr.18. Ierīču komplekts no 8 vienībām optikā ar strāvas avotu un papildu apgaismojuma sensoru:
Cornelsen Experimenta 47530, 47540 komplektā ar Cornelsen Experimenta 55217 un Data Harvest SmartQ 3142;

Papildīpašība Nr.19. Papildīpašības Nr.18. iekārtas garantijas pagarinājumi:
līdz 24, 36, 48 vai 60 mēnešiem;

Papildīpašiba Nr. 20. Ierīču komplekts no 12 vienībām optikā ar strāvas avotu un papildu apgaismojuma sensoru:
 Cornelsen Experimenta 4753047540 komplektā ar Cornelsen Experimenta 55217 un Data Harvest SmartQ 3142;

Papildīpašība Nr.21. Papildīpašības Nr.20. iekārtas garantijas pagarinājumi:
līdz 24, 36, 48 vai 60 mēnešiem;

Papildīpašība Nr. 22. Ierīču komplekts no 16 vienībām optikā ar strāvas avotu un papildu apgaismojuma sensoru:
 Cornelsen Experimenta 4753047540 komplektā ar Cornelsen Experimenta 55217 un Data Harvest SmartQ 3142;

Papildīpašība Nr.23. Papildīpašības Nr.22. iekārtas iekārtas garantijas pagarinājumi:
līdz 24, 36, 48 vai 60 mēnešiem;

Papildīpašība Nr. 24. 8 vienības ar Digitālo mikroskopu Motic RED50X ar datorprogammu Motic Image Plus;

Papildīpašība Nr.25. Papildīpašības Nr.24. iekārtas garantijas pagarinājumi:
līdz 24, 36, 48 vai 60 mēnešiem;

Papildīpašība Nr. 26. 12 vienības ar Digitālo mikroskopu Motic RED50X ar datorprogammu Motic Image Plus;

Papildīpašība Nr.27. Papildīpašības Nr.26. iekārtas garantijas pagarinājumi:
līdz 24, 36, 48 vai 60 mēnešiem;

Papildīpašība Nr.28. 16 vienības ar Digitālo mikroskopu Motic RED50X ar datorprogammu Motic Image Plus;

Papildīpašība Nr.29. Papildīpašības Nr.28. iekārtas garantijas pagarinājumi:
līdz 24, 36, 48 vai 60 mēnešiem;

Papildīpašība Nr.30. Piegādātājs nodrošina iekārtas uzstādīšanu un visu atsevišķo ierīču saslēgšanu;

Papildīpašība Nr.31. Piegādātājs veic pasūtītāja darbinieku iepazīstināšanu ar piegādātajām precēm un apmācību darbam.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .