Produkti

Uzņēmums nodarbojas ar risinājumu izstrādi un preču pārdošanu ar fokusu Izglītības tehnoloģiju jomā , un šī būs tā vieta, kurā mēs prezentēsim Jums sava uzņēmuma produkciju. Šeit rakstīsim par piedāvātajiem produktiem, to īpašībām, pieejamību un cenu.


EIS CI99A.5.3.4.1 

Digitālās informācijas apstrādes sistēma DIAS-M Pamata ir komplekts, kas pilnīgi savietojams ar pasūtītāja rīcībā esošajiem Digitālās informācijas apstrādes sistēmām matemātikas vai citos kabinetos, kuru mērķis ir nodrošināt moderno tehnoloģiju atbalstu matemātikas stundās atbilstoši vispārējās vidējās izglītības standartam (saderīgs ar Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.1.aktivitātes "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana" projekta ietvaros iegādātās Digitālas informācijas apstrādes sistēmām skolotājam).

Komplektā iekļautās iekārtas un programmatūra būs pilnībā savietojamas un pildīs visu (CI99A.5.3.4.1) tehniskajā specifikācijā uzskaitīto funkcionalitāti – gan katrai iekārtai atsevišķi, gan komplektam kopumā.

EIS CI99A.5.3.5.1 

Digitālas informācijas apstrādes sistēmas komplekts skolēnu darba vietām ar sensoriem un centrālā mezgla bezvadu pieslēguma un centrālās multifunkcionālās iekārtas risinājums DIAS-S Pamata ir komplekts, kas pilnīgi savietojams ar pasūtītāja rīcībā esošajiem Digitālas informācijas apstrādes sistēmas komplektiem kabinetos, kuru mērķis ir nodrošināt moderno tehnoloģiju atbalstu dabaszinātņu un matemātikas stundās atbilstoši vispārējās vidējās izglītības standartam (saderīgs ar Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.1.aktivitātes "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana" projekta ietvaros iegādātās Digitālas informācijas apstrādes sistēmām skolotājam).

Komplektā iekļautās iekārtas un programmatūra būs pilnībā savietojamas un pildīs visu (CI99A.5.3.5.1) tehniskajā specifikācijā uzskaitīto funkcionalitāti – gan katrai iekārtai atsevišķi, gan komplektam kopumā.


EIS CI99A.5.3.4.1 

Digitālās informācijas apstrādes sistēma DIAS-M Pamata ir komplekts, kas pilnīgi savietojams ar pasūtītāja rīcībā esošajiem Digitālās informācijas apstrādes sistēmām matemātikas vai citos mācību iestādes kabinetos, kuru mērķis ir nodrošināt moderno tehnoloģiju atbalstu matemātikas stundās atbilstoši vispārējās vidējās izglītības standartam.

EIS CI99A.5.3.5.1 

Digitālas informācijas apstrādes sistēmas komplekts skolēnu darba vietām ar sensoriem un centrālā mezgla bezvadu pieslēguma un centrālās multifunkcionālās iekārtas risinājums DIAS-S Pamata ir komplekts, kas pilnīgi savietojams ar pasūtītāja rīcībā esošajiem Digitālas informācijas apstrādes sistēmas komplektiem mācību iestādes kabinetos.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .