Par mums dažos vārdos:

 • mūsu vēsture - uzņēmums dibināts 2007. gada 18. septembrī

 • sasniegumi - joprojām esam un aktīvi darbojamies

 • izmēros neliels uzņēmums, kuram pa spēkam realizēt arī nozīmīgus projektus:
  * 2017. gadā nodrošināta pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 3 kursu praktiska vadība:
  - A programmas “Inovatīvu mācību metožu un moderno izglītības tehnoloģiju izmantošana mūsdienīgā mācību procesā” (36 st.) īstenošana
  (Mācības 14 pedagogu grupām laika periodā no 7.09.2017. līdz 10.12.2017.);
  - A programmas “Vairāku skolu pedagogu sadarbības prasmes digitālajā vidē uz vienotas mākoņrisinājuma platformas bāzes” (12 st.) īstenošana
  (Mācības 24 pedagogu grupām laika periodā no 8.08.2017. līdz 30.11.2017.); 
  - A programmas “Profesionālās un vidējās vispārējās izglītības programmu dabaszinātņu un tehnisko mācību priekšmetu saturā apgūstamo jēdzienu modelēšana mākoņrisinājumu vidē” (36 st.) īstenošana
  (Mācības 8 pedagogu grupām laika periodā no 5.09.2017. līdz 9.12.2017.);

  * 2016. gadā nodrošināta pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu A programmas “Pedagogu digitālā pratība mūsdienīgai pedagoģijai, mācību metodikai un didaktikai”  praktiska vadība, kuras gala rezultātā 5 dienu apmācības sekmīgi pabeidza vairāk kā 600 pedagogi 36 mācību grupās 5 mēnešu īsā laika periodā;

  * 2015. gadā īstenota A programmas “Pedagogu digitālā pratība mūsdienīgai pedagoģijai, mācību metodikai un didaktikai”  vadība, kuras gala rezultātā 4 dienu mācības sekmīgi pabeidza vairāk kā 400 pedagogi 25 apmācību grupās 5 mēnešu īsā laika periodā;

  * 2010.-2013. gadu periodā realizēts projekts, kura ietvaros:
  - aprīkotas 214 lielākās Latvijas skolas ar dabaszinību un matemātikas kabinetu mācību aprīkojumu, kas sastāvēja no Digitālās informācijas apstrādes sistēmām 4 (matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas) priekšmetu skolotājiem uz interaktīvo tehnoloģiju bāzes un Digitālās informācijas apstrādes sistēma laboratorijas darbiem un skolēnu pētnieciskajai darbībai ar 20 darbavietām ar sensoriem un centrālā mezgla risinājumu;
  - sekmīgi nodrošināts divu gadu garantijas saistības skolās "uz vietas".

 • aktīvi darbojas Latvijas izglītības laukā, darbojoties Izglītības tehnoloģiju asociācijā kas, iespējams, varētu radīt potenciālajiem klientiem vēlmi sadarboties tieši ar mūsu uzņēmumu.Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .