Par mums dažos vārdos:

 • mūsu vēsture - uzņēmums dibināts 2007. gada 18. septembrī

 • sasniegumi - joprojām esam un aktīvi darbojamies 😊

   2017. gadā no Latviešu valodas aģentūras tika saņemta pateicība "par sekmīgu sadarbību LVA tālmācības skolas izveidē"

      Par risinājumu:  LV.lv "Latviešu valodu mācās virtuālā klasē"


 • izmēros neliels uzņēmums, kuram pa spēkam realizēt nozīmīgus projektus:

2019. gadā nodrošināta pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 4 kursu praktiska vadība:

 • Programmas “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai.” (36 st.) īstenošana
  (Mācības 23 pedagogu grupām);
 • Programmas “Pedagogu digitālās lietpratības pilnveide mācīšanās vadības risinājumu un integrēto mākoņpakalpojumu izmantošanā.” (36 st.) īstenošana
  (Mācības 20 pedagogu grupām);
 • Programmas “Inovatīvu mācību metožu un izglītības tehnoloģiju izmantošana mūsdienīgā mācību procesa pilnveidei.” (36 st.) īstenošana
  (Mācības 28 pedagogu grupām);
 • Programmas “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides praktiskā veidošana mācību iestādē izglītības kvalitātes paaugstināšanai.” (24 st.) īstenošana
  (Mācības 14 pedagogu grupām).

2018. gadā nodrošināta pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 4 kursu praktiska vadība:

 • A programmas “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai.” (36 st.) īstenošana
  (Mācības 25 pedagogu grupām);
 • A programmas “Pedagogu digitālās lietpratības pilnveide mācīšanās vadības risinājumu un integrēto mākoņpakalpojumu izmantošana.” (12 st.) īstenošana
  (Mācības 24 pedagogu grupām);
 • A programmas “Inovatīvu mācību metožu un izglītības tehnoloģiju izmantošana mūsdienīga mācību procesa pilnveidei.” (36 st.) īstenošana
  (Mācības 16 pedagogu grupām);
 • A programmas “Jēdzieniskās izpratnes un jauno tehnoloģiju pratības pilnveidošana dabaszinātņu priekšmetos.” (24 st.) īstenošana
  (Mācības 6 pedagogu grupām).


* 2017. gadā nodrošināta pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 3 kursu praktiska vadība:

 • A programmas “Inovatīvu mācību metožu un moderno izglītības tehnoloģiju izmantošana mūsdienīgā mācību procesā” (36 st.) īstenošana
  (Mācības 14 pedagogu grupām laika periodā no 7.09.2017. līdz 10.12.2017.);
 • A programmas “Vairāku skolu pedagogu sadarbības prasmes digitālajā vidē uz vienotas mākoņrisinājuma platformas bāzes” (12 st.) īstenošana
  (Mācības 24 pedagogu grupām laika periodā no 8.08.2017. līdz 30.11.2017.);
 • A programmas “Profesionālās un vidējās vispārējās izglītības programmu dabaszinātņu un tehnisko mācību priekšmetu saturā apgūstamo jēdzienu modelēšana mākoņrisinājumu vidē” (36 st.) īstenošana
  (Mācības 8 pedagogu grupām laika periodā no 5.09.2017. līdz 9.12.2017.);
* 2016. gadā nodrošināta pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu A programmas “Pedagogu digitālā pratība mūsdienīgai pedagoģijai, mācību metodikai un didaktikai”  praktiska vadība, kuras gala rezultātā 5 dienu apmācības sekmīgi pabeidza vairāk kā 600 pedagogi 36 mācību grupās 5 mēnešu īsā laika periodā;

* 2015. gadā īstenota A programmas “Pedagogu digitālā pratība mūsdienīgai pedagoģijai, mācību metodikai un didaktikai”  vadība, kuras gala rezultātā 4 dienu mācības sekmīgi pabeidza vairāk kā 400 pedagogi 25 apmācību grupās 5 mēnešu īsā laika periodā;

* 2010.-2013. gadu periodā realizēts projekts, kura ietvaros:
- aprīkotas 214 lielākās Latvijas skolas ar dabaszinību un matemātikas kabinetu mācību aprīkojumu, kas sastāvēja no Digitālās informācijas apstrādes sistēmām 4 (matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas) priekšmetu skolotājiem uz interaktīvo tehnoloģiju bāzes un Digitālās informācijas apstrādes sistēma laboratorijas darbiem un skolēnu pētnieciskajai darbībai ar 20 darbavietām ar sensoriem un centrālā mezgla risinājumu;
- sekmīgi nodrošināts divu gadu garantijas saistības skolās "uz vietas".
 • aktīvi darbojas Latvijas izglītības laukā, darbojoties Izglītības tehnoloģiju asociācijā kas, iespējams, varētu radīt potenciālajiem klientiem vēlmi sadarboties tieši ar mūsu uzņēmumu. .