Pakalpojumi

  - Izglītības tehnoloģiju risinājumu ieviešanas konsultācijas.

 Projektu attīstība

  - pamatā izglītības tehnoloģiju laukā.

 Projektu pārvaldība

  - saistītos ar komplicētiem izglītības tehnoloģiju risinājumiem un tiem paredzētiem servisiem, ieskaitot darbinieku profesionālo pilnveidi.

 .